Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=79/

Go to Prosjekt Norge

Close

Life Cycle Profit og Usikkerhet

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten konkretiserer målet for det fortsatte utviklingsarbeidet innenfor PS 2000 når det gjelder håndteringen av Life Cycle Cost og Profit.
Tittelen ‘LCP og usikkerhet’ er ment å markere en utvidelse av den tradisjonelle Life Cycle Cost-tankegangen på to måter:
Et prosjekt har ikke bare en kostnadsside, men også en inntektsside. Det er lønnsomhet som er målet, derfor ‘Life Cycle Profit’ (LCP).
For prosjektutforming og prosjektvalg rommer ‘Life Cycle’-perspektivet nødvendigvis usikkerhet langt utover slik risiko LCC-begrepet vanligvis tar opp. Behandling av usikkerhet for beslutningsstøtte er i utgangspunktet en hovedutfordring i prosjektet.