Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=78/

Go to Prosjekt Norge

Close

Enklere prosjektstyring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten beskriver resultatene fra forprosjektet og delprosjektet under hovedprosjektet ‘Effektivitet i prosjektstyring og prosjektering’.

Forprosjektet peker på en del sentrale områder som kan bidra til en optimalisering av prosjektstyringen, og som vil være hovedpilarer i videreføringen av arbeidet:
Prosjektstyringsinnsatsen legges så tidlig som mulig i prosjektet
Prosjektstyringen tar sikte på å gjøre prosjektdeltakerne mest mulig selvstyrte
Prosjektstyringen standardiseres i størst mulig grad
Overordnet styring knyttes i størst mulig grad til styring av nøkkelaktiviteter
Erfaringsoverføring fra andre prosjekter prioriteres
Organiseringen av prosjektene tar sikte på å sette sammen grupper som arbeider godt sammen.
Ut fra dette foreslås hovedaktiviteter i hovedprosjektet.