Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=77/

Go to Prosjekt Norge

Close

Benchmarking av prosjektstyring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Prosjektet "Effektivitet i prosjektering og prosjektstyring" har tre hovedområder, "Produktivitet i prosjektering", "Prosjektstyring light" og "Benchmarking". Denne rapporten beskriver arbeidet utført i forprosjektet innenfor delprosjektet om benchmarking. Hovedmålet med forprosjektet har vært å legge et godt grunnlag for, og utarbeide en prosjektplan for, et hovedprosjekt. Målet med hovedprosjektet vil være forbedring av prosjektstyringsteknikker ved bruk av benchmarking. Utover dette har det vært opp til prosjektgruppen å definere rammene for prosjektet.

Basert på vår teoretiske kunnskap og tidligere høstede erfaringer om metoden, er det all mulig grunn til å tro at benchmarking som metode er egnet for å forbedre prosjektstyringsprinsipper og -teknikker. Vår konklusjon er derfor at benchmarking generelt er et verktøy med et stort potensiale innenfor dette området.
Prinsipielt kan man se for seg to måter å gjennomføre prosjektet på:

- En sammenlikning mellom de deltagende bedriftene i programmet.

- En komplett benchmarkingstudie med en av bedriftene i hovedrollen, der denne bedriften velger benchmarkingspartner på et fritt grunnlag, uavhengig av prosjektgruppen.

Disse kan kombineres til et prosjekt i to faser, der en pilotbedrift først innhenter lærdom om prosjektstyring fra de beste i verden, deretter spres denne til de andre bedriftene i programmet gjennom benchmarking mellom disse. Prosjektgruppen går inn for denne modellen.