Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=76/

Go to Prosjekt Norge

Close

Produktivitet i prosjektering

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten beskriver resultatet av et forprosjekt under tittelen ‘Effektivitet i prosjektstyring og prosjektering’.

Rapporten definerer begrepet ‘produktivitet i prosjektering’ samt avgrensninger, avhengig av hvilken prosess en vil studere. Den tar for seg prosjekteringens inngripen i alle faser av en byggeprosess ut fra et helhetssyn.

Rapporten beskriver videre livsløpssirkelen, utvikling av kunnskap i prosjektet, hvordan en måler effektivitet og produktivitet, hvilke parametre man opererer med samt en modell for evaluering av prosjektet.