Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=75/

Go to Prosjekt Norge

Close

Investeringsstrategier under usikkerhet; utbygging av et offshore petroleumsfelt

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten tar for seg valg av konsept for utbygging av et offshore petroleumsfelt ut fra et livsløpsperspektiv der usikkerhet mht. reservoar, markedssituasjon for olje og gass blir tatt hensyn til.

Rapporten bygger en litteraturstudie, og inneholder bl.a. skisser av prototyp for beslutninger, grafisk framstilling av oljeprisutvikling, prisprosesser, reservoar- og produksjonsutvikling.