Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=74/

Go to Prosjekt Norge

Close

Kompetanse som styringsparameter - Grunnlag for utvikling

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Kunnskap og kompetanse er den mest grunnleggende ressursen i en bedrift. I prosjektarbeid er det viktig at rett person er på rett plass i prosjektorganisasjonen.
Rapporten behandler følgende faktorer:
Modeller som beskriver prosjektets aktiviteter og prosesser
Analysemetoder for å fastsette hva slags kompetanse prosjektet trenger
Analysemetoder for å se på gapet mellom kompetansebehov og tilgjengelig kompetanse
Analysemetoder for å måle prosjekteffektivitet.
Rapporten beskriver eksempler på hvordan de ovenstående faktorer kan måles, og viser et eksempel på hvordan disse metodene kan anvendes til f.eks.:
Hvordan man skal sette sammen en gruppe for å oppnå et optimalt resultat
Hvordan man skal finne ut om kompetansen blir bra eller dårlig utnyttet
Hvordan man skal anvende tilgjengelig kompetanse i valget mellom ulike arbeidsoppgaver.
I rapporten presenteres bl.a. et beskrivelsessymbol. Metoden er datastøttet.