Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=73/

Go to Prosjekt Norge

Close

Analyseverktøy for vurdering av fleksibilitet. Prototyp

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten er et delresultat av prosjektet "Valg av utbyggingskonsept i Nordsjøen", og presenterer resultatet av arbeidet med å utvikle en PC-basert prototyp for evaluering av fleksibilitet.
Modellen illustrerer hvordan antallet usikre variable og mulige variabeltilstander innvirker på modellstørrelse og løsningstider.
Prototypen er basert på de resultater som er fremkommet gjennom litteraturstudiet (se rapport nr 6). Den utviklede prototypen er en integrert applikasjon som består av to hovedkomponenter, henholdsvis et brukergrensesnitt og en underliggende modell. Det har i arbeidet vært en målsetning at det endelige produktet skal ta form av et PC-program tilpasset en maskin med normal ytelse (486 processor, 8 Mb RAM samt harddisk på 340 Mb), og prototypen er derfor holdt innenfor samme rammeverk.