Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=72/

Go to Prosjekt Norge

Close

Optimalt førstegangs reservedelsopplegg

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

De reservedeler som skal anskaffes i forbindelse med innkjøp av et produkt kalles "provisioning". De utgjør en delkostnad i forbindelse med anskaffelsen. Krav til førstegangsinnkjøp av reservedeler må derfor betraktes som en del av investeringskostnaden.
Estimering av fremtidig forbruk av reservedeler har tradisjonelt for de fleste brukere begrenset seg til å vurdere leverandørens anbefalte reservedelsliste. Stadig flere tar imidlertid nå i bruk dataprogrammer for å optimalisere type, antall og lokalisering av reservedeler. Årsakene til dette er:
Stort potensiale for kostnadsbesparelser.
Leverandørene har ikke nok kunnskap om brukerens driftsforhold og logistikkorganisasjon, og er heller ikke objektiv i det å estimere behovet for reservedeler.
Programvaren kan også benyttes til andre analyser som f.eks. reallokering av reservedeler ved endringer i organisasjonen. Behovet strekker seg altså utover kun provisioning.
Hovedinnholdet i rapporten er forslag til prosedyrer for fremskaffelse av de mest sentrale inngangsparametrene til et optimaliseringsprogram for reservedeler.
I tillegg er grunnlaget for LCC og reservedeler beskrevet nokså grundig i denne rapporten.