Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=70/

Go to Prosjekt Norge

Close

Mindre ressurskrevende prosjektstyring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Erfaringene fra de norske utbyggingsprosjektene for olje og gass i Nordsjøen er at innsatsområdene for prosjektstyring har vært omfattende og kostnadskrevende. I samarbeid med norsk næringsliv er det derfor besluttet at en del av FoU-innsatsen i PS 2000 skal rettes mot å utvikle metoder og arbeidsformer for mindre ressurskrevende prosjektstyring. Metodene skal kunne anvendes i mindre og mellomstore prosjekter.

Rapporten presenterer grunntankene for to måter å minske og effektivisere prosjektstyringen på: Standardisering av styringsinnsatsen og Studier av informasjonsflyt i prosjekter.

I rapporten presenteres bl.a. en klassifisering av prosjektstyringen med hensyn til den styring som blir prioritert.