Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=69/

Go to Prosjekt Norge

Close

Standardisering

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

I denne rapporten presenteres resultatet av et uviklingsområde som er foretatt bl.a. i samarbeid med Siemens. Hensikten med prosjektet er å komme fram til metoder og arbeidsformer som, ved hjelp av standardiserte rutiner og hjelpemidler, gjør prosjektstyringen mindre ressurskrevende.

Rapporten konstaterer først at arbeidet i en bedrift på et overordnet nivå styres av en lang rekke internasjonale og nasjonale standarder. Eksempler på slike er ISO, EU-normer og Nasjonale Standarder. Dessuten finnes det vanligvis innenfor bedriftene et stort antall allerede etablerte bedriftsinterne standarder, f.eks. for timeføring, reiseregning og kontrakter.

Når det gjelder standarder for prosjektstyring konstateres det at standardene kan deles inn i tre nivåer:

Formularnivå:
Papirformularer og datastøttede rutiner som gjør at opplysninger som håndteres i prosjektet som input/output alltid har samme layout.

Prosessnivå:
Standardisering av metoder eller arbeidsmåter som anvendes for å løse problemer eller måter å organisere arbeidet på.

Verktøynivå:
Anvendelse av standardiserte verktøyrutiner eller ensartet datateknikk.