Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=67/

Go to Prosjekt Norge

Close

Usikkerhet som styringsparameter ved prosjektgjennomføring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten presenterer resultatet av en grunnleggende forskningsinnsats innenfor prosjektstyring. Den konstaterer at den tradisjonelle kunnskapen om prosjektstyringsteknikk normalt betrakter usikkerhet som noe upåvirkbart. Erfaringene fra prosjektet viser at denne holdningen til usikkerhet er utilstrekkelig.

Rapporten viser at den usikkerheten som kan oppstå i et prosjekt dels finnes i reelle saksforhold, dels kommer an på hvordan prosjektgjennomføringen blir analysert og vurdert. Den som utfører en analyse og vurdering av usikkerheten i prosjektet blir påvirket av de reelle usikkerhetsforholdene i prosjektgjennomføringen. Man analysen gir også muligheter til en ikke uvesentlig påvirkning på de forholdene som forårsaker usikkerheten.

Rapporten foreslår et stort antall systematiske tiltak i prosjektgjennomføringen for å begrense og påvirke usikkerhetsfaktorene i prosjektgjennomføringen. I rapporten foreslås også at man i bedrifter og organisasjoner som arbeider med prosjekt skal opprette en fremgangsmåte for hvordan usikkerhetsfaktorer i prosjektgjennomføringen skal håndteres.