Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=66/

Go to Prosjekt Norge

Close

Optimalt utskiftningstidspunkt

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten er en videreføring av rapport nr. 9, "Optimalt førstegangs reservedelsopplegg". Spørsmålet som behandles i denne rapporten er: ‘Hvor lenge skal man vedlikeholde og reparere utstyr, apparater, inventar osv. før det er på tide å skifte dem ut?’

Erfaringene viser at avgjørelser mht. tidspunkt for utskiftning (skroting eller salg) ofte styres av personlige eller helt usystematiske vurderinger av hva som er riktig. Det har imidlertid vist seg at spørsmålsstillingen er kompleks og at en optimalisering krever et systematisk arbeid.

I rapporten presenteres en arbeidsmodell er spørsmålsstillingen om optimalt utskiftningstidspunkt bestemmes etter en oppgaveliste i seks punkter. I oppgavelisten analyseres sju faktorer som påvirker valget av optimalt utskiftningstidspunkt. Disse faktorene er:
- Budsjettrestriksjoner (rullerende budsjettfordeling, behovsprioriteringer)
- Teknisk slitasje (redusert funksjonalitet, reduserte tekniske egenskaper)
- Utilstrekkelig sikkerhet (for mennesker, miljø eller materielle verdier)
- Publisitet (hva synes omverdenen)
- Ufordelaktig økonomisk utvikling (driftskostnader og inntekter = LCP)
- Bedriftsspesifikke forhold (kompetanse og personell)
- Andre relevante forhold.