Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=60/

Go to Prosjekt Norge

Close

Benchmarking av prosjektstyring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Rapporten oppsummerer aktivitetene i og konklusjonene fra prosjektet "Benchmarking av prosjektstyring", hvor det overordnede målet med er å identifisere "beste praksis" innen prosjektstyring gjennom å sammenlikne prosjektstyringen i noen virkelige prosjekt.

Med "beste praksis" menes i dette tilfelle en tilpasning av metoder og teknikker for styring av prosjektarbeidet som gir gode resultater, ikke nødvendigvis å finne den mest avanserte prosjektstyringen.

Rapporten inneholder systematiske beskrivelser av prosjektstyring og effektivitet i følgende fire norske prosjekter:

- Njord-prosjektet i Norsk Hydro
- Bygging av Oslos nye hovedflyplass på
Gardermoen
- Vigdis-prosjektet i Saga Petroleum
- Bygging av nytt rikshospital på Gaustad i Oslo