Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=59/

Go to Prosjekt Norge

Close

Felles teminologi innen prosjektstyring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Dette er i hovedsak en ordbok som definerer de spesielle ord og uttrykk som anvendes innenfor prosjektstyring. En arbeidsgruppe har gjennomført dette forprosjektet som er under videre bearbeidelse innenfor rammen av PS 2000.

Med utgangspunkt i prosjektets livsløpsmodell er sentrale ord og uttrykk satt sammen i en rapport som består av 145 ord innen prosjektstyring, med en anbefalt definisjon, samt andre kommentarer, figurer og bransjespesifikke definisjoner. Tilsvarende faguttrykk på engelsk er også angitt.

Terminologien i rapporten dekker et minste felles behov hos de ulike bransjer, og åpner for større forståelse i tverrfaglige prosjekter med høy grad av samarbeid mellom bransjene.

Se ellers www.nsp.ntnu.no/prosjektwiki for en online wikipedialøsning med løpende oppdaterte begrepet.