Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=58/

Go to Prosjekt Norge

Close

Modellering av en usikker oljepris

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Bakgrunnen for rapporten er et ønske om å finne måter å modellere oljeprisen på som er mulig å implementere innen de begrensninger som prototypen gir. (Se rapport nr 8.)

Modelleringen må være såpass enkel at den kan brukes i en stokastisk optimeringsmodell. Løsningsmetodikken i prototypen er dynamisk stokastisk programmering.

I rapporten motiveres det for hvorfor vi anser det som viktig å modellere oljeprisen som en stokastisk variabel. Her vektlegges særlig svakhetene hos scenarioanalyse, som er en mye brukt metode i dag. Videre beskrives og diskuteres forskjellige modeller. Felles for de stokastiske modellene er at de tilfredsstiller den såkalte Markov-egenskapen, dvs. at framtidig oljepris kun avhenger av dagens prisnivå og ikke av det historiske forløpet.

Rapporten omhandler også forslag til hvordan brukergrensesnittet skal legges opp, og hvordan prisprosessen skal implementeres.