Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=56/

Go to Prosjekt Norge

Close

Programmeringsprosessen i Statsbygg

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

I denne rapporten har vi sett på informasjonsflyt og samspill mellom aktørene i programmeringsprosessen i Statsbygg. Opprinnelig ble studiet av Ivar Aasen tunet startet som et rent «case-studium» for å prøve ut nye løsninger i programmeringsfasen av et reelt byggeprosjekt. Dette var også rammen for PS 2000 sitt engasjement i prosjektet. Etterhvert har dette dreid mer over på et generelt studium av programmeringsfasen, men fortsatt med Ivar Aasen tunet som et illustrerende eksempel for å nyansere bakgrunnen for konklusjonene.

Statsbygg har i oppgave å skaffe egnede lokaler til statlig virksomhet på en mest mulig kostnadseffektiv måte. De opererer på vegne av andre offentlige instanser som utbygger og byggeier med forvaltningsansvar. Med et utall av ulike brukergrupper og interessenter knyttet til sine utbyggingsprosjekter er det innlysende at programmering må være en kjerneaktivitet i Statsbygg.

Ivar Aasen tunet er et spesielt prosjekt på mange måter, og dette gjenspeiler seg også i programmeringsprosessen. Statsbygg har i Ivar Aasen tunet valgt å involvere eksterne aktører i programmeringsprosessen. De har hatt som formål å forsøke å dra nytte av entreprenør- og rådgiverkompetanse tidligere i prosjektet enn det som er vanlig. Dette har skapt en noe mere kompleks prosess i Ivar Aasen tunet enn programmeringsprosessen i et ordinært Statsbygg prosjekt. En del generell lærdom bør likevel trekkes ut av prosjektet.

Vi har i denne rapporten drøftet «godheten» i programmeringsprosessen ut fra følgende perspektiv: Informasjonsperspektivet, livssyklusperspektivet, programmet som uttrykk for krav og forventninger og ansvarsperspektivet.

Diskusjonen har vi knyttet opp mot hvordan det vil påvirke disse perspektivene at kompetansen dras inn tidligere i prosessen, og hvordan det har påvirket prosessen i Ivar Aasen tunet.

Størst betydning for mulighetene for forbedring i Statsbyggs byggeprosess tror vi forøvrig ligger i utviklingen av rammebetingelsene. Det er endringer på gang som kan ha stor betydning for Statsbygg og også for gjennomføringen av programmeringsprosessen i framtida.