Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=55/

Go to Prosjekt Norge

Close

Prosjektterminologi

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Dette produktet er erstattet av vårt nye verktøy: ProsjektWIki

Denne samlingen av ord og begreper fra prosjektterminologien er resultatet av et prosjekt gjennomført i regi av forskningsprogrammet PS 2000. Innholdet representerer videreføringen av prosjektet "Felles terminologi i prosjektstyringen" som ble gjennomført i perioden fra september 1995 til juli 1996. Prosjektleder for dette arbeidet var Kjetil S. Paulsen. Resultatet av dette tidligere arbeidet foreligger i en egen rapport.

Med rapporten fra 1996 som utgangspunkt er arbeidet videreført. Til forskjell fra den forrige rapporten er denne rapporten i større grad en ordbok, mens annet stoff er nedprioritert. De fleste ord og begreper er beholdt slik de var forklart i den forrige rapporten, noen forklaringer er imidlertid endret på bakgrunn av referanser og diskusjon. Noen ord og begreper er tatt ut fordi de var dekket av andre, eller ikke var relevante nok. Noen ord og begreper som ikke var med i forrige runde er kommet til. Det er ikke foretatt høringsrunder i denne runden, arbeidet er i hovedsak utført av Morten Marøy, Asbjørn Rolstadås og Halvard Kilde.

Innholdet er ikke ment å være endelig i den forstand at forklaringer av ord og begreper er låst for all fremtid. Det er et ønske fra oss som har utarbeidet dette at innholdet skal bidra i en prosess som ikke avsluttes, men som kontinuerlig kan bringe prosjektterminologien fremover mot gjeldende standarder. Reaksjoner og tilbake-meldinger mottas derfor med takk og nye utgaver kan komme som resultat av dette.