Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=53/

Go to Prosjekt Norge

Close

Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Arbeidsrapport

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Arbeidsrapporten vurderer hvilket modenhetsnivå en organisasjon må ha innen prosjektstyring/virksomhetsstyring før det vil være lønnsomt å etablere en metode for ressurs- og kompetansestyring. Her presiseres viktigheten av en standard implementert metode for prosjektstyring og en organisasjonsorientert kultur som meget viktige elementer.

Det bør tilstrebes å flytte fokus mot en mer prosjekt- og prosessorientert organisasjonsstruktur fra den tradisjonelle linjeorganisasjonen.

Modellen for virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring har som mål å bruke prosjekter til å bygge opp kompetanse og til å få rett kompetanse inn i prosjektene. Sentralt i modellen står kompetansepoolen. Den holder oversikt over alle forhold rundt den enkelte ansatte.

Rapporten fokuserer på ulike elementer i modellen som hvordan kompetansepoolen kan struktureres, hvilke kompetanseområder som bør tas med, og hvilke mulige kartleggingsmodeller som er aktuelle. Den tar også opp de utfordringer som ligger i ressursallokeringen.

Et av de viktigste budskapene i denne rapporten er at en ikke kan utvikle en fullstendig modell for virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Bedriftene må gjøre dette selv. Modellen som er under utarbeidelse i forskningsprosjektet vil være et rammeverk som bedriftene må arbeide videre med.