Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=52/

Go to Prosjekt Norge

Close

Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Funksjonsdesign

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Arbeidet vedrørende Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring er dokumentert i Arbeidsrapport av juli 1997. Rapporten har fungert som et arbeidsdokument i forskningsprosjektet og inneholder ulike ideer, muligheter og behov som er identifisert blant de organisasjonene som har vært involvert i forskningsarbeidet.

I dette dokumentet er det forsøkt å konkretisere hovedpunktene fra hovedrapporten ut fra følgende kriterier: De skal kunne implementeres i organisasjonen, i størst mulig grad være bransjeuavhengig, gi nytte i løpet av relativt kort tid, og skal kunne understøttes av et enkelt dataverktøy.