Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=51/

Go to Prosjekt Norge

Close

Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Målsettingen med dette prosjektet er, gjennom utvikling av en virksomhetsrettet prosjektstyringsmetodikk for små og mellomstore bedrifter, å gi mulighet for å bedre virksomhetens konkurranseevne, inntjening og vekst. Prosjektet skal fortsette fremover til 1999. Oppgavene er utvikling av elementene i et konsept for virksomhetsrettet prosjektstyring, implementering av disse elementene i utvalgte pilotbedrifter og å etablere grunnlagsmateriale for spredning av denne kunnskapen ut til SMB generelt gjennom et undervisningsopplegg.
Denne rapporten beskriver de første skissene til et konsept for virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter. I neste fase av prosjektet vil det bli utviklet forslag til hensiktsmessige verktøy som modeller, sjekklister rapportforslag etc. Det er ikke planlagt å utvikle data-applikasjoner i prosjektet.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at SMB begrepet inkluderer så mange ulike virksomheter at det ikke kan finnes klare, samlende begreper og et sammenfallende behov. Konseptet for virksomhetsrettet prosjektstyring må være fleksibelt slik at hver bedrift kan velge de elementene som er aktuelle og tilpasse til sitt konkrete behov.

Hvilke prosjektstyrings-elementer som bør være tilstede i en SMB bedrift, er ikke så forskjellig fra større bedrifter. Omfanget av hvert enkelt element vil variere fra virksomhet til virksomhet, men vil generelt være redusert fordi de mindre bedriftene er mer oversiktlige.