Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=5/

Go to Prosjekt Norge

Close

Veien gjennom KS2 - en praktisk håndbok (2. utgave)

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

(2. utgave er oppdagert med de siste veilederne fra Finansdepartementet.)

Formålet med håndboken er å gi prosjektene og de granskede etater et hjelpemiddel som gjør at de står bedre rustet til å komme gjennom kvalitetssikring. Håndbokens kapitler kan leses hver for seg uavhengig av hverandre. Hvert enkelt kapittel innledes med en beskrivelse av dets formål og avsluttes med en oppsummering.

I del 1 finner dere en kort beskrivelse av statens kvalitetssikringsregime i et historisk perspektiv, samt en kort beskrivelse aktører og roller i regimet.

I del 2 har vi oppsummert hva som inngår i KS2, inklusivt hvilke dokumenter som skal kvalitetssikres

Del 3 gir en kort beskrivelse av kvalitetssikringsrollen sett fra ekstern kvalitetssikrers perspektiv.

Utvikling av sentrale styringsdokument er temaet i del 4. Kapittelet belyser de ulike kravene som er satt til styringsdokumentet fra de ulike etatene, og det inneholder en anbefaling til inndeling og fokus.

I del 5 belyses 7 sentrale fokusområder knyttet til KS2. Kapittelet oppsummerer faglige utfordringer knyttet til de 7 områdene og gir praktiske råd til forbedringer.

Del 6 (en egen CD-ROM) består av veiledere, maler, enkle verktøy og eksempler på styringsdokumenter hentet fra de ulike statlige etatene.