Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=47/

Go to Prosjekt Norge

Close

Prosjektstyringsteknikker for IT-prosjekter basert på erfaringsdata

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

For prosjektstyringen er det i IT-prosjekter viktig gjennom visualisering og kommunikasjon å skape forståelse for prosjektets mål, de rammer som er lagt for å nå disse, den usikkerhet som ligger i prosjektet og den innvirkning usikkerhetene har på definisjon og oppfølging av prosjektets arbeidsomfang. Forståelsen mellom organisasjonene som gjennomfører prosjektet må grunnlegges i interorganisatoriske kontrakter som forbereder og ivaretar de interorganisatoriske relasjonene som skal bidra til at prosjektets mål nås. Risikohåndtering er et viktig og stort element i IT-prosjekter, og denne må også nedfelles i de interorganisatoriske kontraktene, samt styres aktivt gjennom alle faser av prosjektet. Basert på ovennevnte vil sist, men ikke minst en integrert oppfølging av prosjektstyringsparametrene kvalitet, tid og kostnad bidra til å legge grunnlaget for å gjennomføre et vellykket prosjekt.