Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=46/

Go to Prosjekt Norge

Close

Informasjonsbehov i beslutningsprosesser

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Informasjonsbehov i beslutningsprosesser er et prosjekt som ligger under delprosjektet Mindre ressurskrevende prosjektstyring. Prosjektet Informasjonsbehov i beslutningsprosesser ble initiert fordi man ønsket å få vurdert beslutningsstøtten som benyttes i tidlig fase (informasjonsunderlaget) og om det er mulig å forbedre informasjonsunderlaget ved hjelp av målrettet utforming av standardene. Prosjektet har blitt kjørt i samarbeid med Siemens divisjon Industri og Skip, som stilte opp med bioprotein-fabrikken på Tjeldbergodden som pilotprosjekt.

Resultatene fra dette prosjektet kan delse i to hovedområder:

Metode for avdekking av de utførende standardene i en organisasjon
Metoder og teknikker for forbedringen av informasjonsunderlaget i beslutningsprosesser i tidligfase.

Rapporten inneholder vår begrunnelse for hvert enkelt tiltak og en vurdering av hvordan tiltaket kan iverksettes i Siemens.

I tillegg inneholder rapporten en presentasjon av de prosessene i tidligfase som ble identifisert hos Siemens og vår vurdering av hvordan det er mulig å standardisere informasjonsunderlaget og prosessene i beslutningsprosessene i tidligfase i prosjektet generelt og hos Siemens divisjon Industri og Skip spesielt.

I rapporten konkluderer vi med at informasjonsbehovet vil varier sterkt fra situasjon til situasjon og dermed vil en standardisering på detaljnivå være vanskelig. Vi mener derfor at standardiseringen bør foregå på et noe mer overordnet nivå, som beskrivelse av prosessene som skal utføres og standardisering av struktur og form på informasjonsunderlaget som utarbeides i tidligfase.