Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=43/

Go to Prosjekt Norge

Close

PS-Light98 diskett

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

PS-Light er et regneark for planlegging og oppfølging av prosjekter. Det kjøres i MS Excel og fungerer vha Excel-formler og VBA. Teorien som ligger til grunn er Inntjent verdi-metoden.

Brukermanual for PS-Light finnes som kapittel 3 i rapporten "Prosjektoppfølging ved regnearkverktøyet PS-Light".