Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=40/

Go to Prosjekt Norge

Close

Kontrakt som styringsverktøy for IT-prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-
Kontraktssamarbeid er svært sammensatt og samtidig et av de viktigste suksesskriteriene i alle prosjekter. Samarbeid omfatter en lang rekke elementer som i større eller mindre grad må tas hensyn til ved organiseringen og gjennomføringen av prosjekter.

Vi har valgt å trekke frem fem fokusområder som representerer viktige elementer i et kontraktssamarbeid:
- Visualisering
- Valg av samarbeidsform
- Håndtering av usikkerhet
- Incentiver/sanksjoner
- Avvik-/endringshåndtering

Erfaringsmessig har kontrakter for systemutvikling og -integrasjon ikke beskrevet noen modell for prosjektgjennomføring, med milepæler, faser og aktiviteter.
Et sentralt tema i denne rapporten er derfor en gjennomføringsmodell med regulering av samarbeidet mellom partene samt risikofordeling.

Til slutt i rapporten er det en veiledning for systemutviklingskontrakter, som inneholder en liste over temaer som bør være belyst i avtaler for systemutvikling og -integrasjon basert på iterative prosesser. Generelle elementer vil inngå i en hovedavtale, mens spesifikke elementer, som må tilpasses i hvert enkelt tilfelle, vil inngå i bilag.