Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=4/

Go to Prosjekt Norge

Close

Bruk av modenhetsmodeller og indikatorer i styring av usikkerhet (delrapport)

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Denne studien er gjennomført som en del av forskningsprosjektet "Praktisk styring av usikkerhet sett fra et eierperspektiv". Rapportens er et problemnotat med fokus på å definere retning for arbeidspakken som har fokus på bruk av modenhetsmodeller samt bruk av ideer og prinsipper bak prestasjonsmåling for å bidra til bedre usikkerhetsstyring i prosjekter.

Rapporten identifiserer fokus i arbeidet knyttet til modenhet og bruk av indikatorer, avdekker forskningsmessige utfordringer innen modenhetsmodeller og indikatorer samt anbefaler videre forskning med relevans for PUS-prosjektet på kort og lang sikt.

Følgende forskningsutfordringer er definert som aktuelle innen arbeidspakkens fokus på lang sikt

  • Utvikle et ledelseskonsept med indikatorer for prosjekter som åpne systemer for tidlig varsling
  • Overvåkning og oppfølging av grunnleggende forutsetninger for prosjekter
  • Bruk av modenhetsmålinger for oppfølging av prosjekter
  • Bruk av modenhetsmålinger for klassifisering av prosjekter med hensyn til omfang av usikkerhetsstyring
  • Fokus på muligheter

 

På kort sikt anbefales indikatorer for tidlig varsling og grunnleggende forutsetninger startet opp i 2008.