Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=38/

Go to Prosjekt Norge

Close

Styring av vedlikeholdsprosjekter - Større produksjonsstopper for utførelse av vedlikehold

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Et stort antall Norske bedrifter gjennomfører større revisjonsstanser for å utføre vedlikehold på deler eller hele anlegget. Disse stansene har alle det til felles at de økonomiske konsekvensene for bedriften er store. Hvis en revisjonsstans initieres på feil grunnlag eller at stanstiden blir forlenget utover det helt nødvendige vil dette ofte medføre tap i millionklassen for den enkelte bedrift.

Målet med dette forprosjektet er å foreta en statusanalyse samt utvikle et konsept der revisjonen inngår som et ledd i å oppnå en effektiv vedlikeholdsfunksjon i Norske industribedrifter. Det vil si utvikle et vedlikeholdskonsept hvor intervall, omfang, planlegging og gjennomføring av revisjonsstansen blir så optimalt som mulig.

I dette prosjektet har det blitt utført en kvantitativ spørreundersøkelse høsten 1997 samt en kvalitativ undersøkelse i form av fire case studier våren 1998. Disse undersøkelsene sammen med prosjektgruppen erfaringer, danner grunnlaget for denne rapportens beskrivelse av "State-of-the-Art" innenfor revisjonsstanser. Ut ifra analyser av dagens situasjon i norsk næringsliv og "State-of-the-Art"-teori innenfor de aktuelle fagområdene, har det blitt foreslått forbedringstiltak.

Prosjektet har utviklet en modell som består av to nivåer:

Nivå 1: Faktorer som påvirker revisjoner og deres suksess

Nivå 2: Bedriftens påvirkningselementer

I prosjektet er det foreslått en trinnvis prosess frem til utarbeidelse av ny revisjonsstrategi, som består av følgende arbeidsprosesser:

1) Utarbeidelse av mål
- effektmål for hele bedriften
- resultatmål for revisjonsstansen

2) Utarbeidelse av overordnet vedlikeholdsplan
Trinn 1: Kartlegging av anleggets operasjonelle karakteristika
Trinn 2: Etablere vedlikeholdsplan for hver enkelt enhet
Trinn 3: Etablere vedlikeholdsplan for hele anlegget
Trinn 4: Etablering av reservedels- og fornyelsespolicy

3) Fastsettelse av revisjonsintervall
- Sikker levetidsanalyse
- Valg av intervall basert på kostnads optimalisering

4) Målstyring og avviksanalyse

Til slutt foreslås det at revisjonsstanser bør gjennomføres som reelle prosjekter med forberedelse-, planlegging-, gjennomføring- og evalueringsfase

Rapportens hovedkonklusjon er at de fleste av bedriftene som gjennomfører revisjonsstanser vil kunne redusere frekvensen på stansene i forhold til dagens nivå. I tillegg vil de fleste kunne effektivisere selve planlegging og gjennomføring av revisjonsstansen ved å gjennomføre dem som reelle prosjekter. Hvis bedriftene er i stand til å effektivisere seg på disse to punktene vil de oppnå store besparelser i et livsløpsperspektiv.