Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=37/

Go to Prosjekt Norge

Close

Risiko og Internasjonal anbudskonkurranse

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Norske bedrifter som deltar i internasjonale anbudskonkurranser eksponeres for en rekke risikofaktorer. Rapporten beskriver:

- hvilke risikofaktorer som ansees å være viktige
- hvordan ulike former for risiko kan håndteres
- hva som skjer i praksis
- forbedringsmuligheter

Fokus er på anbudskonkurranser og gjennomføring av større prosjekter til forskjell fra leveranser av varer og tjenester.

Innholdet i rapporten baserer seg bl.a. på informasjon fra et knippe større og mindre norske bedrifter.