Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=36/

Go to Prosjekt Norge

Close

Kontaktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Kontraktsamarbeid er svært sammensatt og samtidig en av de viktigste suksesskriteriene i alle prosjekter. Samarbeid omfatter en lang rekke elementer som i større eller mindre grad må tas hensyn til ved organiseringen og gjennomføringen av prosjekter.

Vi har valgt å trekke frem fem fokusområder som representerer viktige elementer i et kontraktssamarbeid:
- Visualisering
- Valg av samarbeidsform
- Håndtering av usikkerhet
- Incentiver/ sanksjoner
- Avvik-/ endringshåndtering

På basis av dette er det utviklet forslag til ny kontraktstandard for IT-prosjekter med vekt på hensiktsmessige samarbeidsformer og prosesser som involverer systemutvikling og/eller systemintegrasjon. Standarden inkluderer generelle bestemmelser og forslag til tekst som kan inngå i bilag. Det er også utarbeidet en veiledning som beskriver problemstillinger som det er viktig å vurdere og som er rådgivende i prosessen frem til kontraktsinngåelse.

Dette delprosjektet tok utgangspunkt i gjennomføringsmodellen som ble utviklet i delprosjekt 2, Kontrakt som styringsverktøy for IT-prosjekter. Kontraktsstandarden er balansert og et alternativ for alle større IT-anskaffelser som involverer systemutvikling og systemintegrasjon.