Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=35/

Go to Prosjekt Norge

Close

Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore prosjekter er et treårig prosjekt som utføres som et samarbeid mellom bedriftene Erstad & Lekven AS, TerraMar Prosjektledelse AS og West Soft Project AS, NHO og PS 2000. Samarbeidet er støttet av Norges forskningsråd.

Hovedmålsettingen med dette arbeidet har vært å få fram den røde tråden i prosjektstyringen, sett fra et ståsted der virksomhetens totale økonomi og ressursforvaltning er retningsgivende. De nødvendige rutiner og hjelpemidler som trengs for å implementere effektivt prosjektarbeid er utviklet og presentert samlet i denne håndboken. Den skal gjøre små og mellomstore bedrifter i stand til å implementere prosjektarbeid på en effektiv måte. Bruken av håndbokens hjelpemidler er konkretisert i en eksempelsamling som er samlet i en egen rapport.

Håndboken gir grunnlag for å supplere og videreutvikle virksomhetens eget styringssystem slik at bedriften kan oppnå synliggjøring av mål, klarere lederskap og ansvar, målbare resultater, nærhet til kunden og bedre lønnsomhet.

Håndboken beskriver prosjektarbeid i 13 temaer. Følgende prinsipper framheves som bærende:
Prosjektstyringen bør baseres på så enkle og grunnleggende prinsipper som mulig.
Ansvar og roller må klarlegges så tidlig og tydelig som mulig.
Helheten må ivaretas, styringen baseres på en nedbryting av oppgaven i styrbare enheter.
Prioriteringer skal klargjøres tidlig, og fokuset i styringen skal være framtiden.