Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=34/

Go to Prosjekt Norge

Close

Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter. NOREL - Eksempelsamling

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore prosjekter er et treårig prosjekt som utføres som et samarbeid mellom bedriftene Erstad & Lekven AS, TerraMar Prosjektledelse AS og West Soft Project AS, NHO og PS 2000. Samarbeidet er støttet av Norges Forskningsråd.

Hovedmålsettingen med dette arbeidet har vært å få fram den røde tråden i prosjektstyringen, sett fra et ståsted der virksomhetens totale økonomi og ressursforvaltning er retningsgivende. De nødvendige rutiner og hjelpemidler som trengs for å implementere effektivt prosjektarbeid er utviklet og presentert samlet i håndboken. Håndboken skal gjøre små og mellomstore bedrifter i stand til å implementere prosjektarbeid på en effektiv måte.

Bruken av håndbokens hjelpemidler er konkretisert i eksempelsamlingen (denne rapporten). Denne supplerer håndboken og er ment til bruk i undervisning og som hjelp til bedrifter som vil ta i bruk elementer av håndboken. Basisen er en tenkt bedrift og et konstruert prosjekt/oppdrag. Nesten alle elementene i håndboken er representert i dette eksempelet og bygger opp et totalbilde "