Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=30/

Go to Prosjekt Norge

Close

Management by projects - Ledelse av prosjektbaserte virksomheter og nettverk av prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Målet med rapporten er å belyse ledelse av prosjektbaserte virksomheter. Vi ser først på dette under overskriften Management by Projects (MbP). I følge Gareis (1989, s. 245) har MbP tre sider:
– Ledelse av det enkelte prosjekt
– Ledelse av nettverket av prosjekter
– Ledelse av relasjonene mellom prosjektene og organisasjonen

Rapporten drøfter disse tre sidene, men hovedvekten er lagt på de to siste. I forbindelse med drøftingen av ledelse av nettverket av prosjekter blir det også fokusert på begrepene portefølje og program. Den konseptuelle distinksjonen mellom disse to begrepene er noe uklar, men tematisk legger man på de to områdene noe forskjellig vekt på problemstillinger som utvelgelse av prosjekter og koordineringen av prosjektene. Rapporten er basert på nyere publisert materiale på de forskjellige områdene.