Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=28/

Go to Prosjekt Norge

Close

Virtuelle prosjektorganisasjoner

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Prosjektet "Virtuelle prosjektorganisasjoner (VPO)" hadde fire fokusområder. Det første var en generell modell for virtuelle prosjektorganisasjoner. Denne ble utviklet gjennom en iterativ prosess i prosjektgruppen. Modellen består av følgende trinn:

· Distribusjonsgrad. Denne vil avhenge av geografisk avstand, tidsdifferanse, kulturforskjeller, antall autonome virksomheter og kompleksitet.
· Bestemmelse av hvilken samarbeidsform som passer best. Dette vil avhenge av regularitet, opportunisme, usikkerhet, frekvens, economies of scope og task specificity.
· Koordinering som bestemmes ut fra distribusjonsgrad og samarbeidsform.
· Virtuelle behov som beskriver hvilken type virtuelle rom som er mest hensiktsmessig. Disse er basert på grad av koordinering, teknologisk nivå, og kompetanse og ferdigheter

Denne modellen ble deretter testet på VPO som prosjekt. Den ble også brukt av NTNU-studentene i deres spørreundersøkelse i bedriftene.

Det andre fokusområde i VPO var utfordringer for virtuelle prosjekter. Dette ble sett på ut fra prosessgrupper, fra litteraturen og basert på erfaringer i VPO. Emner som gikk igjen var blant annet kommunikasjon, organisatorisk forankring, og holistisk fokus på praksis, forutsetninger og prestasjonsnivå.

Det tredje området var informasjons- og kommunikasjonsteori (IKT). Her ble blant annet ulike typer teknologi klassifisert.

Det siste fokusområdet i VPO var kompetanse. Her så man blant annet på utvelgelse av team og kompetanseutvikling.