Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=23/

Go to Prosjekt Norge

Close

Praktiske virtuelle prosjektorganisasjoner

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Fokusområdene for PVP var:

- En forbedret modell som beskriver hvordan virtuelle prosjekter bør gjennomføres, hvordan
virtuelle prosjektteam bør bygges opp og hvordan prosjektledelsen kan sikre at prosjektet
når sine mål innen gitte rammer.

- En interaktiv håndbok som beskriver hvordan virtuelle prosjekter kan gjennomføres. Dette
vil fungere som en sjekkliste.

- Et enkelt beslutningsstøtteverktøy som fokuserer på hvilke utfordringer som virtuelle
prosjekter sannsynligvis kommer til å møte, og hvordan disse utfordringene kan møtes
eller unngås.

Disse elementene er søkt satt sammen og forklart i vedlagt dataverktøy samt i denne rapporten.
Verktøyet som man har utviklet har flere bruksområder, blant annet etablering av virtuelle
prosjekter, evaluering av et eksisterende prosjekt, målinnretting, opplæring, modellen kan være
grunnlaget for en erfaringsdatabase innen virtuelle prosjekt, modellen kan benyttes for å
undersøke korrelasjon og sist, men ikke minst kan modellen benyttes til visualisering av ulike
aspekter vedrørende virtuelt prosjektarbeid.

Det medfølger en diskett med et praktisk verktøy for vurdering av prosjektets forutsetninger for suksess.