Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=20/

Go to Prosjekt Norge

Close

Oppstart og avslutning av prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Prosjektet har omfattet et litteratursøk, en spørreundersøkelse blant de deltakende organisasjoner fra NSP, en sjekk blant nordiske prosjektledelsesforeninger og Work-shops i arbeidsgruppen for å etablere grunnlaget for å utvikle verktøy innen prosjektoppstart. Prosjektet har hatt en praktisk tilnærming til problemstillingen, og utgangspunktet har vært å lage noe praktisk som prosjektledere i NSP’s organisasjoner kan implementere i sine prosjekt.

Prosjektet har etablert 6 fokusområder innen prosjektoppstart: prosjektgrunnlag, usikkerhet, interessenter, prosjektmål, organisering og plan og styringssystem. Innen disse områdene er det etablert tips og råd for effektiv prosjektoppstart.

Ved kjøp av denne rapporten følger et temahefte inkl CD-ROM med (rapport 64).

- - - - - - - - - -

This project has included a literature study, a questionnaire among participating organizations, a check among Scandinavian project management associations and work-shops in the work-group to establish the foundation to develop tools within start-up of projects. The project has had a practical approach, and the basis have been to develop practical tools to be used by project managers in organisations in NSP.The project has established 6 focus areas within project start-up: project foundation, uncertainty, stakeholders, project goals, organization and plan and control system. Within these areas there are developed tips and advices to effective project start-up.