Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=18/

Go to Prosjekt Norge

Close

Implementering av prosjektbasert ledelse - et litteraturstudie

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Dette litteraturstudiet er en del av prosjektet "Implementering av Prosjektbasert ledelse", som er initiert av Norsk Senter for prosjektledelse (NSP). Initiativet til prosjektet kommer fra partnere og medlemmer i NSP som ønsker å utveksle erfaringer fra sine forsøk på å implementere prosjektbasert ledelse, og samtidig bidra til felles kompetanseheving.

Litteraturstudiet skal identifisere hvilke teorier som finnes rundt temaet prosjektbasert ledelse og med spesielt fokus på hva som skal til for å lykkes med prosjektbasert ledelse.