Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=17/

Go to Prosjekt Norge

Close

Implementering av prosjektbasert ledelse - suksesskriterier

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Målet med prosjektet "Implementering av prosjektbasert ledelse" er å bidra til å gjøre det enklere for en virksomhet å implementere prosjektbasert ledelse. Vi beskriver suksesskriterier og presenterer praktiske tilnærminger. Rapporten er basert på litteraturstudier og erfaringer fra norsk næringsliv (se vedlegg 6 for en nærmere presentasjon av samarbeidspartnerne).

Vi har kommet frem til følgende suksesskriterier for en vellykket implementering av prosjektbasert ledelse:

-Prinsipper, modeller og metoder for prosjektbasert ledelse
-Styrings/oppfølgingsstrukturen
-Beslutningsstrukturen/utvelgelsesprosessen
-Rollebeskrivelser
-Forankring og modenhet
-Læring