Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=16/

Go to Prosjekt Norge

Close

Usikkerhet ved prosjektgjennomføring

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Denne rapporten er en beskrivelse av resultatene fra en spørreundersøkelse som forfatteren har gjennomført som en del av sitt doktogradsstudie.

Rapporten beskriver resultatene fra spørreundersøkelsen Usikkerheter ved gjennomføringer av prosjekter. Rapporten oppsummerer resultatene fra spørreundersøkelsen som omhandler usikkerheter og generelle forhold ved gjennomføring av prosjekter innen bransjene: Bygg, Offshore, Samferdsel og Energi.