Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=14/

Go to Prosjekt Norge

Close

Produktivitet og logistikk i bygg- og anleggsbransjen: Problemområder og tiltak

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Dette forskningsprosjektet har hatt fokus på å utvikle tiltak som kan forbedre problemer i BAEbransjen
knyttet til lav produktivitetsutvikling og svak logistikk. En klar inspirasjonskilde har vært stasjonær industri, hvor det har det blitt utviklet et stort antall ulike tilnærminger for bedre produktivitet og logistikk. Ett sentralt spørsmål er hvorvidt produksjon av biler eller elektronikk er likt nok bygging i prosjekter at det er rom for overføringer av metoder og kunnskap. Svaret er nok at en del likheter gjør vurderingen relevant, andre forskjeller gjør overføringen vanskelig. I sum er det åpenbart at man ikke naivt kan konkludere med at BAE-næringen ”bare må til å lære fra stasjonær industri, så blir alt bedre”.

Det har også vært gjennomført studier av et caseprosjekt og derigjennom intervjuer med en rekke
personer i bransjen, for å identifisere både problemområdet sammen med forslag til tiltak. Når det
gjelder problemområder ser vi et mønster der spesielt tre områder utmerker seg som gjengangere
mellom intervjuene og som angis å medføre betydelige negative effekter; byggeprosjektenes tidligfase,
logistikk samt prosjektplanlegging og -ledelse.

Ved å kombinere foreslåtte tiltak fra intervjuobjekter med prinsipper fra stasjonær industri av relevans,
har rapporten konkludert med en lang rekke tiltak eller foreslåtte endringer.