Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=13/

Go to Prosjekt Norge

Close

Organisering av prosjektkontor i større selskaper

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Målsetningen med forskningsprosjektet har vært å etablere innsikt i hva som må kunne regnes som en form for
beste praksis ved etablering og drift av prosjektkontorer i større selskaper, og i den anledning er det gjennomført
kartlegging i en rekke bedrifter, både nasjonale og internasjonale.

En viktig realisasjon i prosjektet har vært at det egentlig ikke er ”kontor” i ordets tradisjonelle forstand som er det
viktige aspektet ved et prosjektkontor. Snarere har vi kommet frem til følgende definisjon på hva vi oppfatter med et prosjektkontor: ”En systematisk koordinering og enhetlig ivaretakelse av noen sentrale prosjektrelaterte
oppgaver som et virksomhetsansvar.” De viktigste momenter observert er blant annet at det er stor likhet mellom de ulike prosjektkontorene i forhold til kjerneoppgaver de forvalter. Dessuten at dersom hensikten med etablering av kontoret er å utvikle flere og bedre prosjektledere vektlegges kompetanseutviklingsaspektet for prosjektkontoret sterkt i starten, og tilsvarende for andre målsetninger. Vi har også observert at en gradvis utviklende målsetning har blitt å skape et prosjektkontor som etterspørres, som det virkelig er behov for i organisasjonen, og som savnes dersom det forsvinner. Det synes også å være et fellestrekk ved prosjektkontorer at de gjennomgår en dynamisk utvikling over tid. Vi fant også at graden av autoritet i organisasjonen ikke er avhengig av organisatorisk løsning, snarere defineres dette gjennom det mandat kontoret gis og den respekt og støtte prosjektkontoret får i organisasjonen. I hvilken grad et prosjektkontor lykkes i å skape en rolle for seg selv både i en oppstartsfase og en driftsfase avhenger av den kompetanse de besitter, blant annet i forhold til faget prosjektledelse, helhetsforståelse for virksomheten, kommunikasjonsmessige evner, forretningsforståelse og nytenkning. Til slutt har vi trukket ut et antall anbefalinger man bør vektlegge og momenter man bør unngå ved innføring av et prosjektkontor.