Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=12/

Go to Prosjekt Norge

Close

Teamutvikling og teamsammensetning i prosjekter

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Denne rapporten inneholder resultatene fra TeamPro, et prosjekt i regi av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), initiert av Karl Erland, Statoil og i hovedsak gjennomført av forskere ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet har pågått i perioden juli 2003 – september 2004.08.09

Prosjektet har sin bakgrunn i den prosessen som NSP gjennomfører hvert år for å avdekke og beskrive behov for forskning innen faget prosjektledelse.

Forskningen har foregått med utgangspunkt i Statoilprosjektene prosjektene Visund Gass og Norne Satellitt, samt Jernbaneverkets GSM-R prosjekt.

NSPs styre har gitt noen mindre føringer i tillegg til de økonomiske og tidsmessige rammene. Det er et krav at prosjektet skal involvere to eller flere av senterets medlemsorganisasjoner. I tillegg skal prosjektet fokusere på implementering av de endelige resultatene, og presentere de på en slik måte at de kan tas i bruk på enklest mulig måte for senterets medlemmer.