Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=119/

Go to Prosjekt Norge

Close

Erfaringsoverføring og personellutvikling - læring i prosjektpraksis

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-
Erfaringsoverføring og personellutvikling - læring i prosjektpraksis

Sammendrag

Denne rapporten handler om læring i prosjektpraksis. Den presenterer forskningsprosjektet ”Erfaringsoverføring og Personellutvikling”. Prosjektets hensikt har vært å prøve ut, evaluere og tilpasse en metodikk for erfaringsoverføring til prosjektbaserte virksomheter. Metodikken er basert på at prosjektteam skal øve på prosesser som er kritisk for dem å takle. Gjennom øving skal de akkumulere og integrere erfaringer på en slik måte at prosjektets handlingskompetanse øker.

Vi har prøvd ut metodikken i 4 prosjekter med svært gode tilbakemeldinger. Metodikken inneholder:

  • konkrete beskrivelser av et kvalitetssikret opplegg for erfaringsoverføring, samt øvelser og hjelpemidler. Øvelsene inkluderer opplegg for samtale, simulering og debrief
  • beskrivelser av de roller og prosesser som er nødvendige for å gjennomføre øvelsene er også inkludert.

Øvelsenes bidro til at prosjektene sparte tid og penger, at teammedlemmene ble tryggere på hverandre, på grensesnitt og på oppgaveløsning. De følte seg mer kompetent for utfordringene de senere møtte. Deltakerne opplevde øvelsene som motiverende, gøy og virkelighetsnære. I begge organisasjonene hvor metodikken ble prøvd ut har prosesskonsulenter blitt trent opp med tanke på å benytte metodikken videre.

Denne formen for øvelser anbefales til bruk i prosjektsammenheng, fordi de er effektive læringsarenaer som bidrar med matnyttig kunnskap. Det gir tillit, trygghet og opplevelse av mestring. Det gir handlingsdyktighet.