Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=product&id=1/

Go to Prosjekt Norge

Close

Prosjektsamfunnet - en undersøkelse av prosjektarbeidsformens innflytelse i norske virksomheter i dag

Dato:-
Forfatter:-
Faglig ansvarlig:-
Antall sider:-
Redaktør:-
Kilde:-

Prosjektarbeidsformen er en vår tids mest populære måter å løse problemer på. Den synes å krysse både nasjonale og kulturelle grenser, og det foretas sannsynligvis ingen store investeringer innenfor noe samfunnsområde i dag uten at dette helt eller delvis planlegges og gjennomføres som "prosjekter".

Med prosjektarbeidsformens store gjennomslagskraft som problemløsningsverktøy, er det naturlig å spørre om bruken ikke bare er et resultat av trender i tiden, men om bruken er blitt en trend i seg selv som har begynt å påvirke hvordan organisasjoner fungerer og hvordan mennesker reagerer og handler?

Denne rapporten søker å svare på dette spørsmålet gjennom en undersøkelse av hvilke oppfatninger sentrale aktører i ulike typer av prosjektarbeid har om bruken og nytten av arbeidsformen i privat og offentlig virksomhet i Norge i dag.