Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=226

Go to Prosjekt Norge

Close

Utviklingen av NSM missilet – et prosjekt, et program eller en livsstil?

8 oktober, 2013

Utviklingen av NSM missilet – et prosjekt, et program eller en livsstil?

Årets konferanse har viet en hel strøm til prosjekt, program og porteføljestyring. Øyvind Kolset fra Kongsberg Defence & Aerospace har fått æren av å åpne foredragene i denne strømmen. Han nærmer seg 15 års erfaring i Kongsberg og vært ansvarlig for hele NSM-porteføljen for sjøforsvaret. Utviklingen av NSM-missilet resulterte i verdens mest avanserte missilsystem med ekstreme ytelser som langt overgikk de opprinnelige kravene. 

Les mer om Øyvind og hans foredrag her.

Les mer om NSM missilet: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Naval_Strike_Missile

 

comments powered by Disqus