Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=224

Go to Prosjekt Norge

Close

7 viktige prosjekterfaringer å ta med seg inn i forvaltningsorganisasjonen

26 september, 2013

7 viktige prosjekterfaringer å ta med seg inn i forvaltningsorganisasjonen

Prosjekt 2013 byr i år på en spennende strøm (3) som heter «Prosjekterfaringer i flere perspektiv». Som tittelen forteller blir dette en praktisk rettet strøm med konkrete tips og skildringer du som publikum kan lære av. Første foredrag holdes av Øivind Bohn Vestli fra Toll- og Avgiftsdirektoratet. Med stø hånd skal han ta deg gjennom 7 erfaringer han har fra forskjellige prosjekter og vise deg hvordan denne kunnskapen kan styre systemforvaltningen. Her blir det behov for penn og papir så du ikke glemmer alle de gode poengene.

 

Les mer om Øyvind her.

comments powered by Disqus