Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=219

Go to Prosjekt Norge

Close

Programledelse – mest "program" eller mest "ledelse"?

12 september, 2013

Programledelse – mest program eller mest ledelse?

Handler programledelse mest om programmet eller mest om ledelse? Petter Møller har 18 års erfaring som leder i statlige virksomheter. Han kommer til årets prosjektkonferanse for å belyse utfordringer i grenseflatene mellom det å kjøre prosjekter etter definerte metoder og samtidig skulle håndtere en større organisasjon. Hvordan kan man skape balanse og helhet mellom teknisk gjennomføring, organisering, kundekommunikasjon, kontraktshåndtering og kulturbygging? Hvilke elementer fra fagområdet "ledelse" kan være lurt å ta med seg inn i "programledelsen"?

Les mer om Petter Møller og foredraget hans her.

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus