Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=215

Go to Prosjekt Norge

Close

Vil Oslo igjen få muligheten til å arrangere Vinter OL, 70 år etter forrige gang?

29 august, 2013

 Vil Oslo igjen få muligheten til å arrangere Vinter OL, 70 år etter forrige gang?


Finnes det et mer spennende prosjekt enn OL? Det er det største idrettsarrangementet som kan arrangeres i Norge, men er samtidig så veldig mye mer. I bunn og grunn er det likevel først og fremst et langvarig og tidsstyrt prosjekt der alt må være på plass, testet og samkjørt til noen hektiske februar- og marsdager i 2022. Verdens øyne vil hvile på arrangøren og utsettelse er ikke et alternativ.  

Oslo2022 har over det siste året utarbeidet søknad om statstilskudd og statsgaranti for olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i 2022. Arbeidet er strukturert rundt en konseptvalgutredning, som nå er til kvalitetssikring både hos statlige virksomheter og ekstern kvalitetssikrer. En lang rekke statlige, kommunale og private aktører har vært involvert i arbeidet, som har vært ledet av Oslo kommune. Prosjekteier Eli Grimsby og prosjektleder for Utredningsprosjektet, Simen Olstad, vil presentere prosjektet, hvordan det har vært organisert, strukturen i arbeidet og ikke minst de utfordringer et slikt prosjekt møt

er.

Eli Grimsby og Simen Olstad er først ut som hovedforedragsholder på

Prosjekt 2013. Foredraget heter «Olympiske leker i Oslo i 2022 - arbeidet med statssøknad og konseptvalgutredning».

Velkommen til Trondheim og Prosjekt 2013 den 16. og 17. oktober 2013.

comments powered by Disqus