Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=205

Go to Prosjekt Norge

Close

Utnevnelse av nye æresmedlemmer

21 mars, 2013

Æresmedlem nr 9 i Norsk senter for prosjektledelse

 Håvard O. Skaldebø var med Norsk Hydro inn i oljealderen og har vært med på å utvikle faget prosjektstyring i Norge. Han har gjennom 25 år hatt sentrale stillinger i norsk Hydro, blant annet som prosjektstyringsleder og prosjektdirektør. Han har lang erfaring med store, komplekse offshoreprosjekter samt industrielle prosjekter i inn- og utland. Han har kvalitetssikret en rekke store statlige investeringer. I de senere år har han vært engasjert for å bruke sin kunnskap for å få til en mest mulig effektiv jernbaneutbygging i Norge.

Forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000) ble igangsatt på initiativ fra sentrale bedrifter og etater i norsk næringsliv i 1994. I PS 2000 ønsket en å samle bedrifter og etater innen ulike bransjer i et felles forum, der fagområdet prosjektledelse skulle utvikles i fellesskap. Norsk senter for prosjektledelse (NSP) er en realisering av det tredje hovedmålet fra forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Håvard O. Skaldebø deltok i PS 2000 sin styringskomité og har dermed direkte bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse.

Skaldebø har lagt ned et kontinuerlig og betydelig bidrag for NSP ved å delta som ressursperson i forskningsprosjekter og ved å dele sine erfaringer på en rekke temadager og konferanser.

Æresmedlem nr 10 i Norsk senter for prosjektledelse

Erling S. Andersen er professor i prosjektledelse og informasjonssystemer ved Handelshøyskolen BI. Han har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Før han kom til BI, var han førsteamanuensis i sosialøkonomi ved UiO, rektor ved NKI Datahøgskolen og professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Tokyo, Japan og ved Nanyang Technological University i Singapore. Han har skrevet flere bøker og artikler om informasjonsteknologi, systemutvikling, prosjektledelse og ledelse generelt.

Erling S. Andersen var sentral bidragsyter i utformingen av en intensjonsavtale undertegnet i 1999 om samarbeid mellom NTNU og BI om etter- og videreutdanning og forskning innen prosjektledelse (sentralt i dette sto også opprettelse av etterfølgeren til PS 2000, NSP). Han ble utnevnt til Handelshøyskolen BIs representant til konstituerende styremøte i NSP. Erling S. Andersen var Handelshøyskolen BIs representant til styret i NSP fra 1999 til 2001. Han var assisterende senterleder i NSP fra og med januar 2002 til og med desember 2011. Han har direkte bidratt til realisering av Norsk senter for prosjektledelse og har lagt ned et kontinuerlig og betydelig bidrag som prosjektleder for forskningsprosjekter i senteret og ved å dele sine erfaringer på en rekke temadager og konferanser.

comments powered by Disqus