Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=203

Go to Prosjekt Norge

Close

Valg av styrerepresentanter for medlemmene

11 mars, 2013

Resultatet av valget ble at Bjørn Tore Landsem (Rambøll Norge AS) innehar vervet som styrerepresentant for medlemmene i kategori 2 i 2013.

Jan-Henry Hansen (OPAK AS) innehar vervet som styrerepresentant for medlemmene i kategori 3 i 2013. Elisabeth Krogh (Terramar AS) er vararepresentant for medlemmene i kategori 3 i 2013.

Vi ønsker de nye styrerepresentantene velkommen i styret og ser frem til å utvikle senteret videre sammen med dem.

comments powered by Disqus