Norsk Senter for Prosjektledelse has moved

Norsk Senter for Prosjektledelse has moved to the new site Prosjekt Norge

Please update your bookmarks to the new address http://www.prosjektnorge.no/index.php?special=article&id=196

Go to Prosjekt Norge

Close

Svein Arne Jessen har gått bort

4 januar, 2013

Det er med stor sorg vi fikk beskjeden om at vårt æresmedlem i Norsk senter for prosjektledelse, Svein Arne Jessen, gikk bort under en joggetur på nyttårsaften.

Svein Arne Jessen var i mange år en toneangivende faglig pådriver for utvikling av prosjektfaget gjennom sin stilling som professor ved Handelshøyskolen BI. Svein Arne har skrevet en rekke anerkjente fagbøker innen fagområdet, og bidro med en betydelig publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Han har alltid vært flink til å utfordre etablert praksis og tenkning for å bringe faget og praktiseringen av det videre. Jessen var i flere år BIs representant i senterets styre og aktiv i NSP sin forskningsaktivitet.

Vi lyser fred over Svein Arnes minne.

Bjørn Andersen
Senterleder

Les Erling S. Andersens minneord om Svein Arne Jessen

Les senterledelsens minneord om Svein Arne Jessen

comments powered by Disqus